FIGURAMA 2013

podmínky účasti

Obsah přihlášených děl:

Figurální kresba vcelku, nebo v detailech.
Rozměr max. 200 x 100 cm, větší formát dle expozičních možností.
Realizace barevná, nebo černobílá na papíru, nebo adekvátním nosiči.

Figurální plastika
Rozměr max. v životní velikosti.
Realizace pouze v plastu, který umožní opravu.
Vyloučeny jsou tradiční materiály, např. kámen, kov, sklo, keramika, dřevo.

Počet studentských přihlášených děl: max. 20, dle stran v katalogu, které se shodují s výstavní kolekcí.

Profil kapitoly v katalogu

Škola si určí počet stran informačního textu, včetně úvodní strany označující školu, uvede vedoucího výuky, příp. asistenty výuky.
Škola si určí počet celostránkových ilustrací studentských prací.
Každou ilustraci doprovází jméno autora, příp. název díla, technika, rozměr a doba zhotovení. Připojíme univerzální layout.

Technologické pokyny pro katalog FIGURAMA

Rozsah textů
Představení školy  +­ –  10 stran včetně fotografií pedagogů a jejich prací
Rozsah rukopisu 3655 úhozů na jednu tištěnou stranu = 1,5 normostrany.
Doporučený rozsah textu bez obrázků je 8 tiskových stran = 29 240 úhozů = cca 16 normostranám.
Rozsah může být i menší, ale nedoporučujeme rozsah pod 6 tiskových stran.
Představení pedagoga maximálně 4 tiskové strany včetně fotografií /+ teoretický text/.
Rozsah prezentací prací studentů (obrazová část) maximálně 20 tiskových stran.

Technická specifikace obrazových a textových podkladů

Obrazové podklady je nutné dodat v digitální podobě, velikost předlohy A5/300 DPI, barevný prostor RGB, bez vložených ICC profilů. Datové formáty souborů mohou být JPEG (maximální kvalita – minimální komprese), TIFF (doporučujeme s LZW kompresí). Soubory pojmenovávat zásadně bez diakritiky, max. 26 znaků a s koncovkou souboru. Např. 01_Novakova.jpg. Logotypy škol dodat jako vektorovou kresbu v souboru Adobe Illustrator a použitá písma rozkřivkovat.

Popisky k obrázkům zásadně v samostatném textovém souboru ve formátu .doc (Word). Systém pro přehledné uspořádání doporučujeme dle následného vzoru – název souboru: jméno autora, název díla, technika, rozměr, rok zhotovení
Např.:
01_Novakova.jpg
Jana Nováková, Obrazy z vesmíru, tempera, 200 x 100 cm, 2009
Nevkládat popisek do názvu souboru obrázku!

Vlastní texty o škole a profesorech prosíme též v samostatných souborech ve formátu .doc (Word) s náležitě vyznačenými řezy elektronickou formou (B – bold, I – italic). Nepoužívat styly formátování a jednotlivé řezy písem (např. Helvetica CE Bold).

Termín pro zaslání podkladů v digitální podobě je 20. 12. 2012 na adresu: Boris Jirků, Rooseveltova 24, Praha 6, 160 00, Czech Republic,

Finanční podmínky

Paušální částka účastníka katalogu 30 000,-Kč (= 30 stran) zahrnuje náklady na zhotovení katalogů. Každá škola dostane 40 kusů katalogů, další si může pořídit za tržní cenu. /je třeba objednat předem v desítkách kusů, aby bylo možno vyrobit./

Počet stran, které se dostanou nad limit 30 000,-Kč (tj. 30 stran) v rozpočtu katalogu, bude zpoplatněn částkou 1 500,- Kč/á strana.

Maximální počet stran jedné kapitoly – zúčastněné školy je 50.

Úhrada finančních prostředků bude provedena ze strany účastníka na základě faktury, která bude vystavena následně po uzavření Účastnické smlouvy

Garanční podmínky

Převzetí díla smluvně s uvedením seznamu prací a autorů, rozměr a váha díla, materiálová podoba díla, přehled výstav na smluvní rok, souhlas se zveřejněním díla, cena materiálu, termín a způsob převzetí a vrácení díla, dokumentace na CD/DVD od účastníka. Označení prací jménem autora, název, rozměr, datum vzniku, materiál, váha, škola, stát, adresa pro vrácení díla ( u sochařů  rozměr soklu ).
Figurama v případě poškození, nebo ztráty díla garantuje pouze úhradu materiálu.

Plán výstav na rok 2013 / doplňte a navrhněte další místa a termíny, nejlépe i na další roky!

 • Březen 2013 ……………. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – září 2013…….? Ljublana Slovinsko
 • …..…? Bratislava, Slovensko
 • ….….? Poznaň, Polsko
 • Říjen – listopad 2013…. Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

Díla převezmeme před první výstavou v Nové budově FA v Praze  před instalací.

DALŠÍ ROČNÍK 2014

 • Březen 2014 …………………. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – květen 2014 ……. ?
 • Červen – srpen 2014……..? Rok Tiziana, Arcibiskupský palác Kroměříž
 • Září 2014 ………………..….. ?
 • Říjen – listopad 2014 …… Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

DALŠÍ ROČNÍK 2015

 • Březen 2015…………….. Nová budova FA, Praha, ČR /všechny tři dvorany/
 • Duben – září 2015 ……… ?
 • Říjen – listopad 2015 ……. Plzeň, ČR / fakulta Umění a designu Západočeské University v Plzni/

Rada občanského sdružení Figurama si vyhrazuje právo na posouzení profilu přihlášených děl, zda splňují výše uvedené podmínky.

Redakční rada Figurama o.s. pro podobu a realizaci katalogu informuje radu sdružení, která její rozhodnutí respektuje.

Za FIGURAMA o.s.:

akad.mal. Karel Pokorný, výkonný ředitel
prof.akad.mal. Boris Jirků, předseda

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Komentáře nejsou povoleny.