Exhibitions 2009

  • February 09 Staroměstská radnice Praha
  • April 09 Nová budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
  • June 09 Akademie výtvarných umění v Poznani
  • July 09 Zlatý dům evropské kultury, Dům kultury Metropol, České Budějovice
  • September 09 Dům evropské komise, Brusel
  • October 09 Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

Comments are closed.