Info

FIGURAMA je mezinárodní projekt zaměřený na figurální tvorbu (kresba, malba, socha), který má za cíl mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých participujících vysokých uměleckých školách. FIGURAMA však plní i další důležitý úkol vede studenty k pochopení, že kresba, včetně té figurální, je nepostradatelnou součástí většiny uměleckých oborů i v dnešní době převahy nových médií. Učí je novému způsobu vnímání lidského těla, podporuje jejich tvarovou zásobu, kresebné dovednosti a pomáhá rozvíjet jejich myšlení a kreativitu.

Projekt FIGURAMA zahrnuje každoročně cyklus výstav doprovázených rozsáhlým katalogem, který zároveň slouží i jako výukový materiál. Výstavy pořádá jak hlavní organizátor FIGURAMA, tak i jednotlivé participující vysoké školy ve svých městech. Některé z výstav studentských figurálních prací jsou také doplněny o část pedagogickou nazvanou ARTELERIE. U příležitosti hostování výstav v zahraničí jsou také zpravidla pořádány workshopy a přednášky zaměřené na figurální kresbu.

Historie projektu

FIGURAMA vznikla v roce 2001 z iniciativy akad. mal. Karla Pokorného (Fakulta architektury, Vysoké učení technické v Brně) a prof. Borise Jirků (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), kteří uspořádali společnou výstavu figurálních prací svých studentů. Z původně jednorázové akce se pak stal každoroční projekt, který hned následující rok získal mezinárodní charakter, když se k vystavujícím přidala i vídeňská Univerzita užitého umění. Postupně se k projektu připojovaly další školy včetně zahraničních (z Polska, Německa, Španělska, USA a dalších zemí). Od roku 2002 je ke každému ročníku FIGURAMA vydáván rozsáhlý katalog.

Z médií

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/43652-figurama-lidska-tela-jako-inspirace/

 

Komentáře nejsou povoleny.