Školy 2011

 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Akademie výtvarných umění v Katovicích
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita umění v Poznani
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici
 • Univerzita Pardubice
 • České vysoké učení technické v Praze

Komentáře nejsou povoleny.