Školy 2014

 • Fakulta umění a designu Západočeské univerzity v Plzni
 • Univerzita umění v Poznani
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Fakulta malování a sochařství Akademie umění a designu Eugeniusza Gepperta ve Vratislavi
 • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
 • Katedra všeob. průpravy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L.
 • Maďarská akademie výtvarných umění v Budapešti
 • Fakulta restaurování Univerzity Pardubice
 • Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze

Komentáře nejsou povoleny.