Školy 2016

 • Západočeská univerzity v Plzni / CZ
 • Akadémie umení v Banskej Bystrici / SK
 • Akademie výtvarných umění v Praze / CZ
 • Akademie umění a designu Eugeniusza Gepperta ve Vratislavi / PL
 • Ostravská univerzita v Ostravě / CZ
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave / SK
 • Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně / CZ
 • Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. L. / CZ
 • Maďarská akademie výtvarných umění v Budapešti / HU
 • Univerzity Pardubice / CZ
 • Univerzita umění v Poznani / PL
 • Akademi výtvarných umění ve Varšavě / PL

Komentáře nejsou povoleny.