Školy 2017

 • Univerzita výtvarného umění v Poznani, PL
 • Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, CZ
 • Buffalo State College, US
 • Katedra umělecké anatomie a geometrie a projekce Maďarské akademie výtvarných umění v Budapešti, HU
 • Fakulta malířství a sochařství Akademie umění a designu Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi, PL
 • Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, CZ
 • Universität für angewandteKunst Wien, AT
 • Wako University, Tokyo, JP
 • Fakulta umění Akademie výtvarných umění v Katovicích, PL
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, SK
 • Fachhochschule Mainz, DE
 • Birmingham – Southern College, Alabama, US
 • Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlín, CZ
 • Katedra všeobecné průpravy Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, CZ
 • Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně, CZ
 • Universidad Politecnica de Valencia, ES
 • Fakulta výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, SK
 • Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, CZ
 • Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, CZ
 • Univerza v Ljubljani, SI
 • Akademie výtvarných umění v Praze, CZ
 • Fakulta architektury Českého vysokého učení technického v Praze, CZ
 • Miami University, US
 • Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, CZ
 • Akademie výtvarných umění ve Varšavě, PL
 • Státní akademie výtvarných umění ve Štuttgartě, DE

Komentáře nejsou povoleny.