Pravidla

Podmínky účasti na projektu FIGURAMA

Cílem občanského sdružení FIGURAMA je činnost k vytváření podmínek umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost a samotné autory o dosahovaných výsledcích na poli výtvarného umění v mezinárodním kontextu tvořícím platformu, která dokáže spojit lidi různého náboženského vyznání a politického přesvědčení.

FIGURAMA o.s.

 • IČO: 22676686
 • Č.j.: VS/1–1/71147/08-R
 • Č.ú.: 153964329/0800
 • IBAN CZ28 0800 000 0 0001 5396 4 329
 • BIC GIBACZPX
 1. Statut účastníka:
  1. účastník – účast jednoroční nebo více roční, poplatek 30 000 Kč za každý rok účasti
  2. host pouze jednou, každý rok nový, bezplatně
 2. Členství dle stanov o.s.
  1. fyzická osoba, poplatek 250 Kč každoročně
 3. % zastoupení účastníka v katalogu:
  1. hlavní kapitola – 30 stran + navýšení (max. 100%)
  2. kapitola – 30 stran
  3. host – 5 stran, pouze jednou, každý rok nový
 4. % zastoupení na expozici určit počtem zúčastněných škol a m2 výstavní plochy, následně dle menšího počtu nebo formátu prací jednotlivých účastníků lze doplnit zbývající plochu kolekce ve prospěch rozměrnějších a početnějších souborů.
 5. % zastoupení účastníka na transportu dle specifikace výstavní plochy vychází z m3 + kg
 6. pojištění díla si autor hradí individuelně, do smlouvy o výstavě uvede cenu materiálu, FIGURAMA o.s. pojistí paušálně materiálovou položku.
 7. Počet katalogů pro účastníka: každý účastník dostane 40 ks katalogů, host 5 kusů, další výtisky získá za tržní cenu.
 8. Smlouva o převzetí díla: Obsahuje termín převzetí, seznam prací a autorů, přehled výstav na smluvní rok, souhlas se zveřejněním díla, doba zápůjčky, cenu materiálu, rozměr a váha díla, materiálová podoba díla, CD/DVD dokumentace, forma vracení díla.
 9. Označení prací: jméno autora, název, datum vzniku, materiál, rozměr, váha, škola, stát, adresa pro vrácení díla
 10. Zálohová faktura vyčíslí položky výše uvedené, navýšení str. V katalogu a další náklady.
 11. Vyúčtování ukončí účast na projektu.

Podmínky sponzorství projektu FIGURAMA o.s.

Statut

 • patron projektu
 • generální sponzor
 • hlavní sponzor
 • sponzor

Patron projektu:

 • baner s logem na všech výstavách v m2
 • logo s udáním stupně sponzorství na všech tiskovinách
 • na vernisáži jmenovat firmu, zástupce…
 • účast v katalogu logem
 • obdrží 2ks katalogů zdarma, další po domluvě

Generální sponzor:

 • baner s logem na všech výstavách v m2
 • logo s udáním stupně sponzorství na všech tiskovinách
 • na vernisáži jmenovat firmu, zástupce…
 • účast v katalogu logem
 • obdrží 2ks katalogů zdarma, další po domluvě

Hlavní sponzor:

 • Logo na všech výstavách
 • Logo s udáním stupně sponzorství na všech tiskovinách
 • Logo jako součást katalogu
 • Obdrží 2 ks katalogů zdarma

Sponzor:

 • Textově uveden ve všech výstavách
 • V katalogu zařazen mezi sponzory
 • Obdrží 2ks katalogů zdarma

Sepsat smlouvu na dobu sponzorství, určit podmínky prezentace, opakovaný sponzor uveden jako stálý apod.

Komentáře nejsou povoleny.