Spolek

Cílem občanského sdružení FIGURAMA je činnost k vytváření podmínek umožňujících spolupráci institucí, spolků a jednotlivých autorů v oblasti výtvarného umění včetně pořádání výstav zaměřených na prezentaci a dokumentaci výtvarných prací s posláním informovat v plné šíři veřejnost a samotné autory o dosahovaných výsledcích na poli výtvarného umění v mezinárodním kontextu tvořícím platformu, která dokáže spojit lidi různého náboženského vyznání a politického přesvědčení.

FIGURAMA z.s.
IČO: 22676686
Č.j.: VS/1–1/71147/08-R
Č.ú.: 153964329/0800
IBAN CZ28 0800 000 0 0001 5396 4329
BIC GIBACZPX

Č.ú.: 3255415359/0800
IBAN CZ39 0800 000 0 00032 5541 5359
BIC GIBACZPX

Předseda: prof. akad. mal. Boris Jirků

Komentáře nejsou povoleny.